• banner 2 980 250 bpx
  • banner 6 980 250 bpx
  • banner 3 980 250 bpx
  • banner 7 980 250 bpx
  • banner 8 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 4 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste nieuws

Chronische lyme kun je niet zomaar ontkennen

Wanneer het over chronische lyme gaat, belanden we al snel in een loopgravendebat waarbij ieder zijn onwrikbare stellingen verdedigt. Volgens Liesbeth Borgermans moet het debat op basis van wetenschappelijke evidentie worden gevoerd.De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er jaarlijks in Europa minstens 100.000 nieuwe gevallen zijn van de ziekte van Lyme. Daarbij erkent ze dat het reële aantal vermoedelijk tien keer zo groot is. Mensen kunnen jaren met een verborgen infectie rondlopen alvorens er symptomen optreden.

Lees meer...

Lezersbrief Time For Lyme aan de Standaard

In de Standaard van zaterdag 17, zondag 18 januari 2015 lazen we als vertegenwoordigende organisatie voor chronische Lymepatiënten het artikel met volgende titel : “ Diagnose Lyme misleidt patiënten”. Dit artikel zorgde voor veel commotie op sociale media. Alsook teleurstelling omwille van de blijvende struisvogelpolitiek. Spijtig dat dezelfde discussies telkens terug opnieuw moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld ook het geval was bij HIV en MS. Het is niet omdat er iets niet gevonden wordt, dat het niet bestaat. Een wetenschapper die iets meteen verwerpt doet zijn werk niet goed. Daarnaast is het jammer dat de chronische vorm van Lyme dermate in twijfel getrokken wordt dat het zorgtraject van deze patiënten mogelijks in gevaar gebracht wordt.
Vele patiënten hebben reeds jaren tal van behandelingen doorstaan die geen baat brachten, integendeel zelfs. Sommigen kwamen zelfs tot op een punt dat er euthanasie voorgesteld werd. Hierbij verwijzen we graag naar het artikel in De Morgen betreffende chronische Lymepatiënt Marc Crombez. Deze persoon is reeds aan de betere hand. En zo zijn er wel meerdere getuigenissen te vinden. Een Lymespecialist zou niet zoveel werk hebben indien zijn behandeling geen baat zou brengen. Hierbij is er veel kritiek op hun werkwijze, die dus wel degelijk onderbouwd is.

Lees meer...

Sterke Lymelobby

In de controverse over de ziekte van Lyme spelen patiënten- en artsenorganisaties een belangrijke rol. De Amerikaanse vereniging LymeDisease.org en ook de Belgische patiëntenvereniging Time for Lyme stellen de officiële richtlijnen voor de diagnose en behandelingen ter discussie. Zo zouden antibioticakuren van maximaal dertig dagen bij 'chronische lyme' onvoldoende zijn. 'Er zijn aanwijzingen dat de richtlijnen achterhaald zijn', zegt Elly Vandervorst, bestuurslid van Time for Lyme. 'Maar de artsen uit de universitaire ziekenhuizen durven of kunnen hun standpunt niet herzien.' De patiëntenorganisaties beroepen zich op de International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS), een Amerikaanse artsenorganisatie. ILADS heeft eigen richtlijnen opgesteld voor de behandeling van 'chronische lyme'. Die verschillen van wat de Amerikaanse en Europese overheidsinstanties aanbevelen, en ze zetten de deur open voor langdurige behandelingen met antibiotica. Nog volgens de organisatie zijn veel bestaande bloedtesten onbetrouwbaar.

De ILADS-artsen voeren wereldwijd campagne voor hun visie op lyme. Ze organiseren congressen, waar ook de Belgische professor Kenny De Meirleir soms spreekt. De conferenties zijn bedoeld om gezondheidswerkers op te leiden over lyme en om het onderwerp op de agenda te zetten.Daarin slaagt de organisatie zeer goed. Toen politica Nele Lijnen (Open VLD) vorig jaar in april in de Senaat een rondetafel organiseerde over de ziekte van Lyme, waren er artsen van ILADS uitgenodigd als sprekers. Experts uit de universitaire ziekenhuizen in eigen land mochten niet komen spreken. 'Het was de bedoeling om eens de andere kant een stem te geven', reageert Lijnen. 'Want in ons land zitten we nog in de ontkenningsfase voor lyme.' 'Ik heb met veel lymepatiënten gesproken. Ze zeggen dat fietsen, babbelen en zwemmen niet hielpen tegen hun klachten. Met de juiste diagnose krijgen ze wel de hulp die ze nodig hebben.'

Bron: De Standaard, 17 januari 2015, p. 28
Auteur: mec

“Boko Haram bestrijden, maar ook oorzaken extremisme aanpakken”

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vroeg vanmiddag in de Kamer aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders hoe ons land kan helpen in de strijd tegen de terreurbeweging Boko Haram in Nigeria. “Boko Haram moet worden gestopt, maar we moeten eveneens de voedingsbodem voor terreur wegnemen door perspectief te bieden.”

De moslimextremisten van Boko Haram houden sinds 2009 lelijk huis in het noorden van Nigeria. “Vorig jaar ontvoerden ze meer dan 200 schoolmeisjes, bijna wekelijks plegen ze zelfmoordaanslagen, en vorige week moordden de terroristen 2 gehele dorpen en 2000 inwoners uit. De gruwel is afschuwelijk”, aldus Nele Lijnen.

“We mogen niet blind zijn voor de manifeste en gewelddadige ontkenning van de universele mensenrechten. We moeten hier als land, Europese Unie en wereldgemeenschap een antwoord op bieden. Meer nog, we moeten perspectief bieden op een betere toekomst met meer democratie, economische groei, goed onderwijs, een sterk middenveld. Want het gebrek daaraan is een voedingsbodem voor extremisten.”

Minister van Buitenlandse Zaken Reynders stelde dat België Nigeria onomwonden ondersteunt in de strijd tegen de terreurorganisatie. Volgende week zal hij in de Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken aandringen op een duurzame aanpak in Nigeria die focust op state building. De minister is tot slot bereid een kleine Belgische verkenningsmissie naar Nigeria te sturen om te onderzoeken hoe België daarbij kan helpen.