• banner 2 980 250 bpx
  • banner 6 980 250 bpx
  • banner 3 980 250 bpx
  • banner 7 980 250 bpx
  • banner 8 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 4 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste nieuws

Flexibiliseren studentenarbeid

(13/12/2014) Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Nele Lijnen hebben een wetsvoorstel ingediend dat de inzet van studentenarbeid gemakkelijker maakt door de arbeidsduur van 50 dagen om te zetten in 400 uren. Daarmee zetten ze dit onderdeel van het regeerakkoord om in wetgeving.

Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken zonder RSZ-bijdragen te betalen. Werknemer en werkgever zijn enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van respectievelijk 2,71% en 5,42% op het brutoloon. De studentenarbeid is een belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt. Jaarlijks presteren ongeveer 450.000 jobstudenten 9 miljoen werkdagen.

Maar het huidige systeem is volgens Open Vld niet flexibel genoeg. Egbert Lachaert: “Naast het traditionele vakantiewerk, werken vele studenten het hele jaar door slechts enkele uren per dag, als ze bijvoorbeeld inspringen tijdens drukke momenten in de horeca. Probleem is dat dan telkens een volledige dag in rekening wordt gebracht. Hieraan willen we tegemoet komen door de 50 dagen om te zetten in 400 uren. Zo kunnen ze hun werk beter spreiden over het hele jaar, afstemmen op hun studies en gaat er geen krediet verloren.”

“Ook voor de werkgevers is deze wetswijziging een grote stap vooruit. Zij kunnen hun werk gemakkelijker verdelen tussen vaste werknemers en jobstudenten die de lacunes in drukke periodes of vakanties kunnen invullen”, aldus Nele Lijnen, die deze wijziging al sinds 2008 bepleit. “Bovendien kan deze maatregel helpen in de strijd tegen het zwartwerk. Daar waar vaak door een plotse vermeerdering van werk werknemers eerder geneigd zijn om in het zwart overuren te presteren, kan de aanwerving van een student voor die paar uur een legaal alternatief bieden.”

Lees meer...

"Laat studenten 400 uur per jaar naar keuze werken"

BRUSSEL - "Vandaag kunnen studenten maximaal 50 dagen per jaar werken aan een voordelig tarief. Omdat dit systeem niet soepel genoeg is, dienen we het voorstel in om die 50 dagen te vervangen door 400 uur. Dit wetsvoorstel strookt met het regeerakkoord dat een versoepeling voor studentenarbeid bepleit", zeggen de Open Vld'ers Nele Lijnen en Egbert Lachaert.

Lees meer...

Wereldaidsdag in het parlement


Parlementairen vragen een krachtdadig internationaal aidsbeleid

Naar aanleiding van Wereldaidsdag (op 1 december) organiseerden de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen een sensibiliseringsactie over de problematiek van hiv in het federaal parlement. Met dit initiatief vroegen de parlementairen internationale solidariteit bij de aanpak van aids. De parlementairen nodigden Efrain Soria Alba, vertegenwoordiger van de Ecuadoriaanse holebi-gemeenschap, en Nadia Ndayikeza, een jonge Burundese vrouw met hiv uit in het parlement. Zij spelden vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo een rood lintje op, het symbool van solidariteit met mensen met hiv. De twee aids- en mensenrechtenactivisten kwamen in het parlement getuigen over de impact van hiv op kwetsbare groepen zoals mannen die seks hebben mannen en mensen met hiv.

Lees meer...

Deeltijds pensioen: langer werken niet alleen aanmoedigen, ook mogelijk maken

Kamerlid Nele Lijnen verwelkomde in de Kamer het voorstel van minister van Pensioenen Bacquelaine om het deeltijds pensioen in te voeren. “Zo geven we mensen de vrijheid om te kiezen of, hoeveel en hoelang ze verder willen werken.”

Lees meer...