• banner fb
  • banner 2 980 250 bpx
  • banner 1 980 250 bpx
  • banner 5 980 250 bpx

Laatste nieuws

Nele Lijnen over stemming flexijobs: “Van liberaal idee, naar kiesprogramma, regeerakkoord en uitvoering!”

Straks stemt de voltallige Kamer over het wetsontwerp van Maggie De Block en Bart Tommelein dat flexijobs invoert in de horeca en het aantal overuren volgens het principe bruto=netto in de horeca verdubbelt. Kamerlid Nele Lijnen, samen met Rik Daems de bedenker van het flexijobsysteem, reageert tevreden.

Lees meer...

Discussieer mee

banner_fb.jpg

Homofoob geweld raakt weinig tot bij rechter

Ondanks het opsporings- en vervolgingsbeleid mondt homofoob geweld vaker niet dan wel uit in een proces.

Brussel- Na de moord op de 32-jarige homo Ihsane Jarfi in mei 2012, zette de vorige regering een beleid op om daders van homofoob geweld sneller en strenger te bestraffen. Er kwam bij de politie een aparte registratie en de parketten zouden een prioriteit maken van de vervolging. Maar ondanks die inspanningen worden veel meldingen van homofoob geweld nog altijd geseponeerd. Van de 87 zaken die vorig jaar doorstroomden naar de parketten, werden er 54 (of bijna twee derde) geseponeerd. Meestal beslist het parket daartoe
omdat er onvoldoende bewijzen zijn om een verdachte voor de rechter te brengen. De afgelopen vijf jaar, van 2010 tot 2014, werden uiteindelijk 104 van de 165 zaken geseponeerd.

Een derde van de seponeringen gebeurt om 'opportuniteitsredenen': het parket vindt het niet nodig om iemand te vervolgen, bijvoorbeeld omdat het om partnergeweld gaat. Kamerlid Nele Lijnen (Open VLD), die de cijfers opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V), vindt dat het aantal seponeringen moet dalen. 'Deze feiten mogen niet onbestraft blijven.' Minister Geens belooft een evaluatie van de richtlijnen die de parketten kregen.

Bron: De Standaard, 8 oktober 2015, p. 15
Auteur: vhn

Renovatie-dossier Koninklijk Conservatorium Brussel

Het Koninklijk Conservatorium van Brussel bevindt zich al jaren in een zorgwekkende toestand. Het geklasseerd gebouw met de beroemde concertzaal vraagt een dringende en alomvattende renovatie.

De site aan de Regentschapsstraat is eigendom van de Regie der Gebouwen. Tot vandaag was het niet openbaar bekend, ook niet bij de directie van het Conservatorium, welke bedragen de eigenaar precies begrootte en besteedde aan onderhoudswerken, zo vernam Ann Brusseel deze zomer bij een bezoek aan de school. Daarom vroeg ze haar collega in de Kamer, Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen (Open Vld), om een overzicht op te vragen van de herstellingswerken en de bedragen die hieraan besteed waren. Bevoegd Minister Jan Jambon gaf de stand van zaken rond het renovatie-dossier van het Koninklijk Conservatorium in Brussel.

Lees meer...